fbpx
Blog Post

Prawa i obowiązki właściciela biznesu w UK

Prawa i obowiązki właściciela biznesu w UK

AKTUALIZACJA – KWIECIEŃ 2023

W Wielkiej Brytanii istnieje kilka rodzajów prowadzonej działalności, ale najpopularniejszymi są Self – Employed oraz Limited Company. Poniżej podstawowe obowiązkami i prawa właścicieli biznesów pod nazwą Limited oraz Samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii.

SAMOZATRUDNIONY, CZYLI SELF EMPLOYED

Najprostsza forma działalności gospodarczej polecana na wyspach dla wszystkich tych, którzy stawiają pierwsze kroki w swoim biznesie. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, podobna do osoby fizycznej w Polsce. Podstawowymi zasadami obowiązującymi samozatrudnionych jest:

1. Zarejestrowanie działalności najpóźniej do 5 października następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym po raz pierwszy powstał dochód lub zysk, w przeciwnym razie mogą zostać nałożone kary

2. Konieczność przebywania na terenie Wielkiej Brytanii i posiadania prawa pracy

3. Pełna odpowiedzialność za zobowiązania firmy z majątku własnego – prywatnego

4. Możliwość jednoczesnego posiadania zatrudnienia w innej firmie na umowę o pracę, a nawet kilku

5. Możliwość zatrudniania pracowników jak również podwykonawców – stanie się pracodawcą

6. Konieczność złożenia rocznego rozliczenia podatkowego po 5 kwietnia każdego roku

7. Konieczność odprowadzenia podatku dochodowego, tzw. Personal Income Tax najpóźniej do 31 stycznia roku następnego

8. Objęcie następującymi stawkami podatkowymi:

* 0% do wysokości 12,570 GBP (rok podatkowy 2022/2023) – jest to tzw. kwota wolna od podatku

* 20% – powyżej kwoty wolnej od podatku, tj. 12,571 GBP do kwoty 50,270 GBP

* 40% – w przedziale zarobków pomiędzy 50,271 GBP a 125,000 GBP

* 45% – powyżej 125,000 GBP

9. Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, tzw. National Insurance, które możesz obliczyć we wcześniejszym wpisie TUTAJ

10. Obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowej i przechowywania jej przez okres 5 lat

11. Obowiązek rejestracji jako płatnik VAT, jeśli roczny przychód przekroczył 85,000 GBP

SPÓŁKA LIMITED COMPANY (LTD)

Jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest najbardziej prestiżową forą prowadzenia działalności gospodarczej na wyspach. Jest rozpoznawana i respektowana na całym świecie, co przedkłada się również na możliwości finansowania również spoza granic Wielkiej Brytanii. Spółka taka może być również jednoosobową formą, jednak nie różni się w przepisach niczym od dwu- czy wieloosobowej firmy. Podstawowe zasady to:

1. Rejestracja spółki w Companies House – rządowej instytucji będącej odpowiednikiem polskiego Krajowego Rejestru Sądowego

2. Możliwość przebywania poza granicami Wielkiej Brytanii – nie trzeba być ani rezydentem podatkowym tego kraju, ani nawet mieszkańcem, aby być właścicielem lub współwłaścicielem spółki

3. Wymogiem jest posiadanie co najmniej jednego udziałowca i jednego dyrektora, który może być jedną osobą

4. Dyrektor spółki musi zamieszkiwać i posiadać pozwolenie pobytu na terenie Wielkiej Brytanii (pre-settled status lub settled status)

5. Konieczność posiadania adresu na terenie Wielkiej Brytanii

6. Prowadzenie pełnej dokumentacji finansowej firmy zupełnie odrębnej od dokumentacji prywatnej właścicieli

7. Odpowiedzialność za zobowiązania firmy do wysokości wniesionego wkładu własnego, który może wynosić zaledwie 1 GBP, a więc wolność majątku prywatnego od firmowego 🙂

8. Deklarowanie kapitału założycielskiego spółki bez konieczności jego wpłaty na rachunek bankowy spółki

9. Konieczność rozliczania firmy raz w roku na koniec roku podatkowego firmy. UWAGA! Rok podatkowy firmy nie jest taki sam jak rok podatkowy w kraju!!! Rok podatkowy jest indywidualny dla każdej firmy i jest ustalany na podstawie daty rejestracji spółki w urzędzie

10. Konieczność przechowywania dokumentacji przez 5 lat

11. Objęcie zysków stawką podatkową wynoszącą od 19% do 25% w zależności od wysokości zysków firmy, o czym możesz przeczytać TUTAJ

12. Konieczność składania Confirmation Statement raz w roku

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości co do wyboru własnej formy działalności, lub pytania w trakcie już prowadzenia własnego biznesu to zapraszamy do kontaktu!

Colibri Accounting Ltd

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts