fbpx
Blog Post

Rozliczenie CIS i o co w nim chodzi?

Rozliczenie CIS i o co w nim chodzi?

Jest to rodzaj działalności opartej na schemacie CIS, czyli Construction Industry Scheme i dotyczy osób samozatrudnionych w sektorze budowlanym na terenie Wielkiej Brytanii. Schemat ten nakłada na podwykonawcę i zleceniodawcę konkretne obowiązki, o których mowa poniżej. 

Zarejestrowanie do systemu dokonywana jest przez HMRC. Aby móc się zarejestrować należy posiadać National Insurance Number (NIN). W czasie rejestracji nadany jest  Unique Taxpayer Reference (UTR), który identyfikuje osobę w systemie. Niektóre osoby przystępujące do tej rejestracji już wcześniej posiadają swój UTR, który jedynie jest wprowadzany do systemu CIS w urzędzie.

W systemie można być wykonawcą (contractor)* lub podwykonawcą (subcontractor)** lub jednym i drugim jednocześnie, wówczas należy się zarejestrować odrębnie dla obu rodzajów.

OBOWIĄZKI SUBCONTRACTORA

Na samym początku, jeszcze przed pierwszą płatnością, subcontractor musi przekazać wykonawcy swój numer UTR oraz NIN. Dane te są niezbędne do weryfikacji podwykonawcy w systemie HMRC. Poprawna weryfikacja uprawnienia podwykonawcę do potrącania standardowej – 20% stawki podatku. Jeśli podwykonawca nie jest zarejestrowany w sumie CIS, wówczas potrącana jest równowartość 30% wynagrodzenia na poczet podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance).


                                          Będąc samozatrudnionym podwykonawcą 

                              należy po 5 kwietnia każdego roku rozliczać się z HMRC!


W systemie CIS wykonawca (contractor) współpracujący z podwykonawcą potrąca 20% lub 30% na poczet podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (National Insurance) i odprowadza je do urzędu. Subcontractor otrzymuje wynagrodzenie po potrąceniu podatku, co często mylnie jest traktowane przez podwykonawców jako rozliczenie podatkowe. Tymczasem pomimo płacenia regularnie podatku, podwykonwaca musi wysłać roczne rozliczenie podatkowe (Self Assessment).

OBOWIĄZKI CONTRACTORA

Wykonawca prac, czyli contractor, musi być zarejestrowany w systemie CIS jako wykonawca jeszcze przed zatrudnieniem pierwszego podwykonawcy. Przy zatrudnianiu podwykonawców każdorazowo należy weryfikować ich czy są zarejestrowani w systemie CIS, ponieważ to wpływa na wysokość potrąconego podatku. Jak wspomniałam wyżej, jeśli podwykonawca nie jest zarejestrowany, bądź weryfikacja nie powiodła się wówczas kwota podatku wyniesie 30%. W chwili prawidłowego zarejestrowania, podatek ten spada do 20%.

Wykonawca wypłaca pensję po odliczeniu należnego podatku, a dodatkowo do 19 dnia każdego miesiąca jest zobowiązany wysłać miesięczne rozliczenie, w którym zawarta jest kwota odprowadzonego podatku. Rozliczenie to wysyła zarówno do podwykonawcy jak i HMRC. Ponadto w tym samym dniu musi wpłacić należny podatek na konto urzędu. To jednak nie znaczy, że podwykonawcy są rozliczeni. Na koniec każdego roku podatkowego podwykonawca jest zobowiązany do skrupulatnego rozliczenia całego podatku odprowadzonego w ciągu roku.

PODSUMOWANIE

1. To pracodawca (contractor) jest zobowiązany do potrącenia podatku i ubezpieczenia społecznego, a nie podwykonawca (subcontractor)

2. Rozliczenie podatkowe na koniec roku (po 5 kwietnia każdego roku) wykonuje podwykonawca (subcontractor) mimo tego, że podatek odprowadza contractor.

3. Rozliczenie składane jest na podstawie otrzymanych od contractora zaświadczeń miesięcznych. Rozliczenie wykonuje się na formularzu Tax Return SA100, który możesz pobrać tutaj: https://www.gov.uk/government/publications/self-assessment-tax-return-sa100

4. Brak rozliczenia skutkuje karami finansowymi. W zależności od rozliczenia należy dopłacić brakującą kwotę podatku lub wnosić do HMRC o jego zwrot.

5. Zwrot podatku następuje najpóźniej do 31 stycznia roku następnego.

6. Rozliczenie CIS obowiązuje wszystkie firmy wykonujące zlecenia na terenie Wielkiej Brytanii lub wodach terytorialnych, nawet jeśli firma jest zarejestrowana w innym kraju.

Jeśli jesteś podwykonawca zarejestrowanym w systemie CIS i potrzebujesz rozliczenia, to skontaktuj się z nami!

* wykonawca (contractor) – podmiot opłacający pracę podwykonawców, czyli jest prawnego rodzaju zleceniodawcą.

** podwykonawca (subcontractor) – podmiot – zarówno osoba samozatrudniona jak i spółka limited – świadczący usługi na rzecz wykonawców.  

Colibri Accounting Ltd

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts